Ważniejsze projekty dotychczas zrealizowane

   

Firma Budamex

 
 
Budowa kanału deszczowego odprowadzającego wody z ulic: KD4L, KD5L i Elewatorskiej w Białymstoku. Zakres prac obejmował wykonanie: 1. sieci kan. deszczowej z rur GRP: - fi 1400mm dł. 150,87m; - fi 1200mm dł. 274,33mb; fi 1000mm dł. 19,07mb. 2. przyłączy kan. deszczowej z rur PVC: - fi 200mm dł. 12,92mb; 3. montażu sadnika wirowego firmy Ecol Unicon - 1 kpl. 4. wylotu kanału deszczowego - ...
Budowa kanalizacji deszczowej na składowisku odpadów w Sowlanach. Zakres prac obejmował wykonanie: 1. kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S lite: fi 200 mm dł. 24,07m. 2. montażu separatora lamelowego firmy Ecol Unicon - 1 kpl.
Budowa magistrali wodociągowej i wodociągu rozdzielczego w przedłużeniu ul. Andersa (na odcinku od ul. Piastowskiej do połączenia z Szosą Baranowicką z wyłączeniem ul. Wasilkowskiej na skrzyżowaniu z ul. Andersa i 27-go Lipca oraz wyłączeniem odcinka ul.Andersa do ul. Piastowskiej ) w Białymstoku. Zakres prac obejmował wykonanie: 1. magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN 600 mm L...
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty. Zakres prac obejmował wykonanie: 1. kan. sanitarnej z rur PVC fi 200mm dł. 890 mb. 2. kan. sanitarnej z rur PVC fi 160 mm dł. 500 mb. 3. przykanalików z rur PVC fi 110 mm dł. 245mb. 4. kanału tłocznego z rur PE fi 90mm dł. 2765mb. 5. kanału tłocznego z rur PE fi 75 mm ...
Budowa sieci wodociągowej w Kukowie i kanalizacji sanitarnej Olecko - Kukowo, gm. Olecko. Zakres [prac obejmował wykonanie: 1. sieci wodociągowej z przyłączami z rur PE fi 40-160 mm L=14.514,20 m 2. przejścia pod torami kolejowymi PKP rurą stalową fi 273 L=23m. 3. przejścia pod rzeką przewiertem sterowanym rurą PE fi 250mm L=56m. 4. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC fi 200 mm L=2....
Budowa przewodu wodociągowego, magistrali wodociągowej, rurociągu kablowego do ułożenia światłowodów oraz budowę studzienek i komór kontrolnych na wodociągu i magistrali wodociągowej w ul. Ciołkowskiego w Białymstoku (w rejonie skrzyżowania z linią kolejową Nr 37 Białystok - Zubki Białostockie do ul. Plażowej). Zakres prac obejmował wykonanie: 1. magistrali wodociągowej z rur z żeliwa sferoidal...
Budowa sieci wodociągowej magistralnej w granicach pasa drogowego przedłużenia w ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku na odc. m1 - m8` od ul. Wasilkowskiej w kierunku ul. 27 Lipca. Zakres prac obejmował: 1. wykonanie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego: fi 600mm dł. 418 m; fi 200mm dł. 2 m. 2. wykonanie odwodnienia komory odwadniającej z rur PE fi 200 mm dł. 5,5 m. 3. wykonanie komory...
Węzeł przyłączeniowy projektowanej magistrali wodociągowej fi 800 w przedłużeniu ul. Piastowskiej do systemu tłocznego znajdującego się na terenie SUW Pietrasze. Zakres prac obejmował: 1. wykonanie magistrali wodociągowej: - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 800 mm dł. 9,27m - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 600 mm dł. 70,18m - z rur z żeliwa sferoidalnego DN 350 mm dł. 73,08m 2. wykonanie siec...
Demontaż magistrali sieci cieplnej z komorami i przyłączami w ul. Gen. Andersa i ul. 27 lipca w Białymstoku. Zakres prac obejmował: - demontaż sieci cieplnej w kanale łupinowym fi 600 - 1250 m - demontaż sieci cieplnej w kanale łupinowym 2 x fi 500 - 1150 m - demontaż sieci cieplnej w filu fi 200/250 - 2060m - demontaż sieci cieplnej w kanale łupinowym fi 100/150 - 880 m - rozbiórka komór cie...
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Chrobrego i Gospodarskiej w Białymstoku oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S4 w ulicach Chrobrego i Gospodarskiej w Białymstoku. Zakres prac obejmował: 1. wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur GRP fi 500 mm dł. 365,50 m 2. wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S lite: - fi 315 mm dł. 15-94 m - fi 250 mm dł. ...
Idź do strony... 1 2 3 4 5 6
   
 

Biuro:
15-724 Białystok
ul. Marczukowska 26

tel. 85 652 55 22
fax. 85 652 55 61
kom. 506 801 558

e-mail: budamex@poczta.fm

Baza Magazynowo - Sprzętowa
ul. Techniczna 3

15-620 Białystok

tel. 506 405 765

 

 
           

Copyright © 2010 budamex.bialystok.pl     Wykonanie: UnionArt.pl